Piedzīvo!

20.01.2022

Piedzīvojumu terapija jauniešiem

2022. gadā Siguldas novadā piecu mēnešu garumā tiks realizēta jauniešu programma “Piedzīvo!”, kuras mērķis ir palīdzēt sociālā riska pusaudžiem, izmantojot dabas un piedzīvojumu terapiju. Programma tiks realizēta, sadarbojoties Siguldas novada pašvaldībai, piedzīvojumu terapijas speciālistiem un nodibinājumu “R.R. fonds”.

Projekts tapis kā turpinājums šī gada rudenī Siguldā aizsāktajam dabas un piedzīvojumu terapijas projektam “Adventure Therapy Sigulda”, kura ietvaros divu dienu starptautiskā konferencē un meistarklasēs pulcējās un ar pieredzi dalījās eksperti ar mērķi iedzīvināt pasaulē jau zināmo un dažādu psiholoģisku un emocionālu problēmu risināšanā veiksmīgi izmantoto piedzīvojumu terapiju.

Pašvaldības sadarbības aicinājumam atsaucās nodibinājums “R.R. fonds”, kas saskatīja potenciālu ar piedzīvojumu terapijas aktivitātēm sniegt palīdzību tā redzeslokā nonākušiem jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kur katrs no viņiem ir ar savu dzīves stāstu un ikdienas grūtībām, taču ar vēlmi izjust pozitīvu piedzīvojumu garšu.

Pēc speciālistu novērojumiem, ne vienmēr pusaudži ir gatavi apmeklēt terapeita kabinetu, lai risinātu aktuālus, ar mentālo stāvokli saistītus jautājumus, tāpēc šī būs alternatīva iespēja viņiem sniegt nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu.

Programmas ietvaros jaunieši dosies piedzīvojumos dabā ar terapeitisku nolūku, lai iepazītu tuvāk sevi un cilvēkus sev apkārt caur dabu un mākslas terapijas elementiem, lai pilnveidotu emocionālās inteliģences pamatus, pārvarētu fiziskas grūtības, attīstītu sadarbības prasmes, apzinātos savus iekšējos resursus, mācītos uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, kā arī piedzīvotu prieku, ko sniedz piedzīvojumi dabā un kopā būšana.

Aktivitātēs tiks izmantota piedzīvojumu filozofija, kas paredz aktīvu nezināmā izpētīšanu, pārbaudījumus asociē ar iespējām un grupu – kā nepieciešamu elementu pusaudža izaugsmei un kopienas veidošanai. Programmas vadītāji izmantos arī plaši pazīstamo pieredzes izglītības perspektīvu terapeitiskos nolūkos. Tas nozīmē, ka jaunietim būs jābūt aktīvi iesaistītam, jāgūst tieša piedzīvojumu pieredze, tādējādi veicinot viņa motivāciju darboties, radot iespējas refleksijai un zināšanu pārnesei.

Programmas realizācija tiks nodrošināta, sadarbojoties piedzīvojumu terapijas speciālistiem no organizācijām “Sense Of Team”, “The Latvian Element” un mākslas terapeiti no biedrības “Māksla labsajūtai”.

Visas programmā iekļautās aktivitātes paredz “Challange by Choice” pieeju, kas ļauj noteikt katram dalībniekam savu izaicinājuma līmeni un labprātīgi sasniegt vai pilnveidot savu spēju robežas.

Projektu finansē nodibinājums “R.R. fonds”. Programma norisināsies no nākamā gada 8. janvāra līdz 31. maijam, organizējot tikšanās un piedzīvojumu aktivitātes jauniešu grupai ar speciālistiem reizi mēnesī.