Radoša spēka atjaunošanai ikdienā 

16.04., 28.04., 20.05.

Vai Tev ir sajūta, ka sāk zust spēki? Ka vēlētos rast risinājumu savai situācijai vai radīt ideju, jaunu projektu vai rast iedvesmu jauniem izaicinājumiem, bet Tava radošā enerģija ir iestrēgusi un fiziskā veselība un garīgie spēki sāk izsīkt?

Mēs tevi aicinām kopā doties drošā un resursu pilnā ceļā ar piedzīvojumu dabā.

Katrā cilvēkā mīt milzīgs radošais potenciāls, kas vēlas tapt izpausts, atbrīvojot enerģiju ikdienas dzīvei un dodot spēku jauniem izaicinājumiem un sapņu piepildījumiem. Lai savu ikdienu varētu vadīt moži, radoši un spēkpilni, ir vajadzīgs kvalitatīvs, jēgpilns laiks sev, labs pavadonis un droša, atbalstoša vide. Atjaunojot iekšējos resursus, varam stiprināt savu radošo potenciālu, līdz ar to paaugstināt savas ikdienas dzīves un darba kvalitāti; atgūt emocionālu līdzsvaru.

Piedzīvojumu terapija ir lielisks instruments, ar kura palīdzību mēs katrs varam izzināt sevi, piedzīvot mijiedarbību ar citiem un pieredzēt būtiskas pārmaiņas savā dzīves ceļā. Dabas klātbūtne šajā ceļā ir neizmērojams resurss.

FIZISKI AKTĪVI, MIERĀ UN RADOŠI– tāda ir šīs piedzīvojumu terapijas programmas devīze. 

Šīs programmas laikā dosimies dabā kopā ar zinošiem un pieredzējušiem piedzīvojumu terapijas praktiķiem, lai piedzīvotu vērtīgas pārmaiņas sevī, lai atjaunotu savu radošo un fizisko enerģiju, vienlaicīgi iepazīstot gan piedzīvojumu aktivitātes, gan  dabas likumus kā brīnišķīgus  instrumentus savas apzinātības, radošuma un resursu atjaunošanai. 

Tie būs īsāki un garāki pārgājieni un ekspedīcijas ar aktīviem piedzīvojumiem, kuri sniegs neaizstājamu pieredzi sevis dziļākā iepazīšanā un fizisko, garīgo un radošo spēku atjaunošanā. 

Purvi, meži, upe būs mūsu sabiedrotie ceļā uz sevis modināšanu, atvēršanu jaunai dzīves kvalitātei. Apkārtējā daba kalpos kā neizsmeļams resurss mūsu rokās, lai atjaunotu savus spēkus. Apgūsim  jaunas, praktiskas prasmes piedzīvojumu aktivitātēs un iepazīsim zemes mākslas (landart)  objektu veidošanas iespējas dabā, atraisot ikdienas rūpēm pārņemtos prātus un atverot savu radošo potenciālu.

Kam? 

Ikvienam pieaugušajam, kuram nepieciešams atjaunot fiziskos, garīgos un radošos resursus, paaugstināt savas ikdienas dzīves kvalitāti un atgūt emocionālu līdzsvaru.

Grupā līdz 10 dalībniekiem. 

Kas?

DABA+ PIEDZĪVOJUMS+ LANDART+ TERAPEITISKI ELEMENTI.

Programmas laikā dosimies dabā, svaigā gaisā uz dāžādām vietām ārpus pilsētām, lai, izmantojot dabas un pieredzējušu piedzīvojumu terapijas praktiķu resursus un grupas atbalstu, atjaunotu fiziskos, garīgos  un radošos spēkus un ļautos piedzīvojumam dabā.

Ar piedzīvojumu terapijas praktiķu atbalstu iepazīsi un atklāsi:

 – piedzīvojumu aktivitātes dabā, kas ietver pārgājienu (līdz 15 km/ dienā), purva ekspedīciju, supošanu un citas.

 – zemes mākslas (landart)* iespējas, atrodoties dabā un atklājot sevī radītāju

 – terapeitiskas, atbalstošas grupas nozīmi 

 – jaunas iespējas savas radošās enerģijas stiprināšanā

 – apzinātības prasmes

 – jaunus uzvedības modeļus, attieksmes, sadarbības prasmes

* Kas ir landart jeb zemes māksla? 1960. gados ASV radies mākslas virziens, kā protests visam rūpnieciskajam un industriālajam. Tā ir lielāku un mazāku objektu veidošana dabā, par izejmateriālu ņemot pašas dabas elementus, dabas materiālus no konkrētās vides un esošajā gadalaikā, kurā veidotāji atrodas. Zemes mākslas objekti tiek veidoti nekaitējot dabai, saudzējot un sakārtojot vidi. Neizmantojot mākslīgus papildmateriālus, balstoties uz fizikas (dabas) likumiem, ar nelielu praktisku padomu un māksliniecisku ievirzi, izveidojot vides objektus, kuri ir pārsteigumi vērotājam un, kuru ilgtspēja ir tikai pašas dabas ziņā- dabas bezmaksas izstāžu zālē. Priekšzināšanas mākslās nav nepieciešamas, bet vēlme būt dabā un piedzīvot- gan. 

Kur?

Dažādās vietās Latvijā: purvā, mežā, upē no 30 līdz 100 km attālumā no Rīgas. 

Kad?

Tiksimies trīs lieliskos piedzīvojumos trīs mēnešu programmā: 

16.04. purva ekspedīcija+ landart 

28. 04. meža pārgājiens + landart

20. 05. supošanas ekspedīcija +landart

Izmaksas?

Vienam dalībniekam maksa par par visu programmu (trīs piedzīvojumiem) kopā EUR 210 

Par vienu programmas dienu ir EUR 78 . 

Kas ietilpst cenā?

Aktivitātēm nepieciešamā inventāra un rīku nodrošinājums, piedzīvojumu terapijas praktiķu pakalpojumi, drošas vides nodrošinājums.

 Cenā nav iekļauti transporta pakalpojumi nokļūšanai uz/no programmas norises vietu ( no 30 līdz 100 km attālumā no Rīgas) , nav iekļauta ēdināšana. Par to parūpējas katrs dalībnieks pats vai vienojas grupā par iespējām. Palīdzēsim ar transporta koordinēšanu.

Programmas laikā nav paredzēti dzīvībai bīstami, ekstrēmi piedzīvojumi.

Par programmas norisi un sākumpunktiem tiks nosūtīta informācija katram dalībniekam

Pieteikties:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEfpqyIjrGi7_EtKJG4620rvsOQ2rENyeEdsu0xJ7tnZt_eQ/viewform?fbclid=IwAR0lS7S5pKln7Sz2HzRbE_nW20DOT8wgcTY28ML_BwAGflbef-ci3payVu0

Programmu vada:

Adventure Therapy Latvia komanda:

Gaiva Mičule-  piedzīvojumu terapijas praktiķe, landart (zemes mākslas) speciāliste. Floristikas skola “Ziedulaiva”,

Gints Vaseris –piedzīvojumu terapijas praktiķis. Aktīvā tūrisma centrs “Eži”

Māris Resnis– piedzīvojumu terapijas praktiķis. Piedzīvojumu organizācija “Lūzumpunkts” 

Citas programmas